Skyltar för trästaket

Jag beklagar, men du har inte angett någon mening eller något stycke som ska skrivas om. Vänligen ange den originaltext som behöver skrivas om.